GULDPRISPROGNOSER 2023, 2024, 2025 OCH 2026 (2023)

Faktiskt guldpris lika med1948Dollar per 1 troy ounce. Dagens intervall: 1936-1948. Föregående dags stängning: 1944. Förändring för idag +4, +0,21%.Guldpris per 1 gram här.

GULDPRISPROGNOSER 2023, 2024, 2025 OCH 2026 (1)

1948

+0,21 %

Senaste ändringar:

Period2 dagar3 dagar1 vecka2 W1 månad
Ändra, %-0,56 %-1,52 %-1,62 %-3,37 %-2,55 %
Pris19591978198020161999

Guldprisprognos för 2023, 2024, 2025, 2026 och 2027

Månad Öppen Låg hög Stänga Mån, % Total,%
2023
Maj 1999 1809-2085 1904 -4,8 % -4,8 %
jun 1904 1774-1960 1867 -1,9 % -6,6 %
jul 1867 1785-1973 1879 0,6 % -6,0 %
aug 1879 1879-2095 1995 6,2 % -0,2 %
sep 1995 1802-1995 1897 -4,9 % -5,1 %
okt 1897 1897-2099 1999 5,4 % 0,0 %
nov 1999 1949-2155 2052 2,7 % 2,7 %
dec 2052 2052-2288 2179 6,2 % 9,0 %
2024
Jan 2179 2030-2244 2137 -1,9 % 6,9 %
feb 2137 1967-2174 2070 -3,1 % 3,6 %
Mar 2070 1900-2100 2000 -3,4 % 0,1 %
apr 2000 1873-2071 1972 -1,4 % -1,4 %
Maj 1972 1824-2016 1920 -2,6 % -4,0 %
jun 1920 1786-1974 1880 -2,1 % -6,0 %
jul 1880 1744-1928 1836 -2,3 % -8,2 %
aug 1836 1773-1959 1866 1,6 % -6,7 %
sep 1866 1866-2081 1982 6,2 % -0,9 %
okt 1982 1850-2044 1947 -1,8 % -2,6 %
nov 1947 1910-2111 2010 3,2 % 0,6 %
dec 2010 1897-2097 1997 -0,6 % -0,1 %
2025
Jan 1997 1927-2129 2028 1,6 % 1,5 %
feb 2028 1864-2060 1962 -3,3 % -1,9 %
Mar 1962 1868-2064 1966 0,2 % -1,7 %
apr 1966 1912-2114 2013 2,4 % 0,7 %
Maj 2013 1794-2013 1888 -6,2 % -5,6 %
Månad Öppen Låg hög Stänga Mån, % Total,%
2025 fortsättning
jun 1888 1888-2105 2005 6,2 % 0,3 %
jul 2005 1972-2180 2076 3,5 % 3,9 %
aug 2076 1945-2149 2047 -1,4 % 2,4 %
sep 2047 1824-2047 1920 -6,2 % -4,0 %
okt 1920 1775-1961 1868 -2,7 % -6,6 %
nov 1868 1868-2083 1984 6,2 % -0,8 %
dec 1984 1786-1984 1880 -5,2 % -6,0 %
2026
Jan 1880 1764-1950 1857 -1,2 % -7,1 %
feb 1857 1698-1876 1787 -3,8 % -10,6 %
Mar 1787 1685-1863 1774 -0,7 % -11,3 %
apr 1774 1774-1978 1884 6,2 % -5,8 %
Maj 1884 1847-2041 1944 3,2 % -2,8 %
jun 1944 1901-2101 2001 2,9 % 0,1 %
jul 2001 2001-2231 2125 6,2 % 6,3 %
aug 2125 2024-2237 2130 0,2 % 6,6 %
sep 2130 2016-2228 2122 -0,4 % 6,2 %
okt 2122 2113-2335 2224 4,8 % 11,3 %
nov 2224 2192-2422 2307 3,7 % 15,4 %
dec 2307 2119-2343 2231 -3,3 % 11,6 %
2027
Jan 2231 2171-2399 2285 2,4 % 14,3 %
feb 2285 2100-2322 2211 -3,2 % 10,6 %
Mar 2211 2211-2465 2348 6,2 % 17,5 %
apr 2348 2252-2490 2371 1,0 % 18,6 %
Maj 2371 2371-2644 2518 6,2 % 26,0 %
jun 2518 2439-2695 2567 1,9 % 28,4 %

Silverprisprognos 2023, 2024-2026.

Förutsägelser om bolåneräntor 2023, 2024-2026.

Guldpris förutsägelse förmaj 2023.
I början pris på 1999 dollar. Högt pris 2085, lågt 1809. Genomsnittet för månaden 1949. Guldprisprognosen i slutet av månaden 1904, förändring för maj -4,8%.

Guldprisprognos förjuni 2023.
I början pris på 1904 dollar. Högt pris 1960, lågt 1774. Genomsnittet för månaden 1876. Guldprisprognosen i slutet av månaden 1867, förändring för juni -1,9%.

Guldpris förutsägelse förjuli 2023.
I början pris på 1867 dollar. Högt pris 1973, lågt 1785. Genomsnittet för månaden 1876. Guldprisprognosen i slutet av månaden 1879, förändring för juli 0,6%.

Guldprisprognos föraugusti 2023.
I början pris på 1879 dollar. Högt pris 2095, lågt 1879. Genomsnittet för månaden 1962. Guldprisprognosen i slutet av månaden 1995, förändring för augusti 6,2%.

Guldpris förutsägelse förseptember 2023.
I början pris på 1995 dollar. Högt pris 1995, lågt 1802. Genomsnittet för månaden 1922. Guldprisprognosen i slutet av månaden 1897, förändring för september -4,9%.

Guldprisprognos för morgondagen och månaden.

Platinaprisprognos 2023, 2024-2026.

Guldprisprognos föroktober 2023.
I början pris på 1897 dollar. Högt pris 2099, lågt 1897. Genomsnittet för månaden 1973. Guldprisprognosen i slutet av månaden 1999, förändring för oktober 5,4%.

Guldpris förutsägelse förnovember 2023.
I början pris på 1999 dollar. Högt pris 2155, lågt 1949. Genomsnittet för månaden 2039. Guldprisprognosen i slutet av månaden 2052, förändring för november 2,7%.

Guldprisprognos fördecember 2023.
I början pris på 2052 dollar. Högt pris 2288, lågt 2052. Genomsnittet för månaden 2143. Guldprisprognosen i slutet av månaden 2179, förändring för december 6,2%.

Guldpris förutsägelse förjanuari 2024.
I början pris på 2179 dollar. Högt pris 2244, lågt 2030. Genomsnittet för månaden 2148. Guldprisprognosen i slutet av månaden 2137, förändring för januari -1,9%.

Guldprisprognos förfebruari 2024.
I början pris på 2137 dollar. Högt pris 2174, lågt 1967. Genomsnittet för månaden 2087. Guldprisprognosen i slutet av månaden 2070, förändring för februari -3,1%.

Guldpris förutsägelse förmars 2024.
I början pris på 2070 dollar. Högt pris 2100, lågt 1900. Genomsnittet för månaden 2018. Guldprisprognosen i slutet av månaden 2000, förändring för mars -3,4%.

Guldprisprognos förapril 2024.
I början pris på 2000 dollar. Högt pris 2071, lågt 1873. Genomsnittet för månaden 1979. Guldprisprognosen i slutet av månaden 1972, förändring för april -1,4%.

Guldpris förutsägelse förmaj 2024.
I början pris på 1972 dollar. Högt pris 2016, lågt 1824. Genomsnittet för månaden 1933. Guldprisprognosen i slutet av månaden 1920, förändring för maj -2,6%.

Guldprisprognos förjuni 2024.
I början pris på 1920 dollar. Högt pris 1974, lågt 1786. Genomsnittet för månaden 1890. Guldprisprognosen i slutet av månaden 1880, förändring för juni -2,1%.

Guldpris förutsägelse förjuli 2024.
I början pris på 1880 dollar. Högt pris 1928, lågt 1744. Genomsnittet för månaden 1847. Guldprisprognosen i slutet av månaden 1836, förändring för juli -2,3%.

Guldprisprognos föraugusti 2024.
I början pris på 1836 dollar. Högt pris 1959, lågt 1773. Genomsnittet för månaden 1859. Guldprisprognosen i slutet av månaden 1866, förändring för augusti 1,6%.

Guldpris förutsägelse förseptember 2024.
I början pris på 1866 dollar. Högt pris 2081, lågt 1866. Genomsnittet för månaden 1949. Guldprisprognosen i slutet av månaden 1982, förändring för september 6,2%.

Guldprisprognos föroktober 2024.
I början pris på 1982 dollar. Högt pris 2044, lågt 1850. Genomsnittet för månaden 1956. Guldprisprognosen i slutet av månaden 1947, förändring för oktober -1,8%.

Guldpris förutsägelse förnovember 2024.
I början pris på 1947 dollar. Högt pris 2111, lågt 1910. Genomsnittet för månaden 1995. Guldprisprognosen i slutet av månaden 2010, förändring för november 3,2%.

Guldprisprognos fördecember 2024.
I början pris på 2010 dollar. Högt pris 2097, lågt 1897. Genomsnittet för månaden 2000. Guldprisprognosen i slutet av månaden 1997, förändring för december -0,6%.

Guldpris förutsägelse förjanuari 2025.
I början pris på 1997 dollar. Högt pris 2129, lågt 1927. Genomsnittet för månaden 2020. Guldprisprognosen i slutet av månaden 2028, förändring för januari 1,6%.

Guldprisprognos förfebruari 2025.
I början pris på 2028 dollar. Högt pris 2060, lågt 1864. Genomsnittet för månaden 1979. Guldprisprognosen i slutet av månaden 1962, förändring för februari -3,3%.

Guldpris förutsägelse förmars 2025.
I början pris på 1962 dollar. Högt pris 2064, lågt 1868. Genomsnittet för månaden 1965. Guldprisprognosen i slutet av månaden 1966, förändring för mars 0,2%.

Guldprisprognos förapril 2025.
I början pris på 1966 dollar. Högt pris 2114, lågt 1912. Genomsnittet för månaden 2001. Guldprisprognosen i slutet av månaden 2013, förändring för april 2,4%.

Guldpris förutsägelse förmaj 2025.
I början pris på 2013 dollar. Högt pris 2013, lågt 1794. Genomsnittet för månaden 1927. Guldprisprognosen i slutet av månaden 1888, förändring för maj -6,2%.

Guldprisprognos förjuni 2025.
I början pris på 1888 dollar. Högt pris 2105, lågt 1888. Genomsnittet för månaden 1972. Guldprisprognosen i slutet av månaden 2005, förändring för juni 6,2%.

Guldpris förutsägelse förjuli 2025.
I början pris på 2005 dollar. Högt pris 2180, lågt 1972. Genomsnittet för månaden 2058. Guldprisprognosen i slutet av månaden 2076, förändring för juli 3,5%.

Guldprisprognos föraugusti 2025.
I början pris på 2076 dollar. Högt pris 2149, lågt 1945. Genomsnittet för månaden 2054. Guldprisprognosen i slutet av månaden 2047, förändring för augusti -1,4%.

Guldpris förutsägelse förseptember 2025.
I början pris på 2047 dollar. Högt pris 2047, lågt 1824. Genomsnittet för månaden 1960. Guldprisprognosen i slutet av månaden 1920, förändring för september -6,2%.

Guldprisprognos föroktober 2025.
I början pris på 1920 dollar. Högt pris 1961, lågt 1775. Genomsnittet för månaden 1881. Guldprisprognosen i slutet av månaden 1868, förändring för oktober -2,7%.

Guldpris förutsägelse förnovember 2025.
I början pris på 1868 dollar. Högt pris 2083, lågt 1868. Genomsnittet för månaden 1951. Guldprisprognosen i slutet av månaden 1984, förändring för november 6,2%.

Guldprisprognos fördecember 2025.
I början pris på 1984 dollar. Högt pris 1984, lågt 1786. Genomsnittet för månaden 1909. Guldprisprognosen i slutet av månaden 1880, förändring för december -5,2%.

Guldpris förutsägelse förjanuari 2026.
I början pris på 1880 dollar. Högt pris 1950, lågt 1764. Genomsnittet för månaden 1863. Guldprisprognosen i slutet av månaden 1857, förändring för januari -1,2%.

Guldprisprognos förfebruari 2026.
I början pris på 1857 dollar. Högt pris 1876, lågt 1698. Genomsnittet för månaden 1805. Guldprisprognosen i slutet av månaden 1787, förändring för februari -3,8%.

Guldpris förutsägelse förmars 2026.
I början pris på 1787 dollar. Högt pris 1863, lågt 1685. Genomsnittet för månaden 1777. Guldprisprognosen i slutet av månaden 1774, förändring för mars -0,7%.

Guldprisprognos förapril 2026.
I början pris på 1774 dollar. Högt pris 1978, lågt 1774. Genomsnittet för månaden 1853. Guldprisprognosen i slutet av månaden 1884, förändring för april 6,2%.

Guldpris förutsägelse förmaj 2026.
I början pris på 1884 dollar. Högt pris 2041, lågt 1847. Genomsnittet för månaden 1929. Guldprisprognosen i slutet av månaden 1944, förändring för maj 3,2%.

Guldprisprognos förjuni 2026.
I början pris på 1944 dollar. Högt pris 2101, lågt 1901. Genomsnittet för månaden 1987. Guldprisprognosen i slutet av månaden 2001, förändring för juni 2,9%.

Guldpris förutsägelse förjuli 2026.
I början pris på 2001 dollar. Högt pris 2231, lågt 2001. Genomsnittet för månaden 2090. Guldprisprognosen i slutet av månaden 2125, förändring för juli 6,2%.

Guldprisprognos föraugusti 2026.
I början pris på 2125 dollar. Högt pris 2237, lågt 2024. Genomsnittet för månaden 2129. Guldprisprognosen i slutet av månaden 2130, förändring för augusti 0,2%.

Guldpris förutsägelse förseptember 2026.
I början pris på 2130 dollar. Högt pris 2228, lågt 2016. Genomsnittet för månaden 2124. Guldprisprognosen i slutet av månaden 2122, förändring för september -0,4%.

Guldprisprognos föroktober 2026.
I början pris på 2122 dollar. Högt pris 2335, lågt 2113. Genomsnittet för månaden 2199. Guldprisprognosen i slutet av månaden 2224, förändring för oktober 4,8%.

Guldpris förutsägelse förnovember 2026.
I början pris på 2224 dollar. Högt pris 2422, lågt 2192. Genomsnittet för månaden 2286. Guldprisprognosen i slutet av månaden 2307, förändring för november 3,7%.

Guldprisprognos fördecember 2026.
I början pris på 2307 dollar. Högt pris 2343, lågt 2119. Genomsnittet för månaden 2250. Guldprisprognosen i slutet av månaden 2231, förändring för december -3,3%.

Guldpris förutsägelse förjanuari 2027.
I början pris på 2231 dollar. Högt pris 2399, lågt 2171. Genomsnittet för månaden 2272. Guldprisprognosen i slutet av månaden 2285, förändring för januari 2,4%.

Guldprisprognos förfebruari 2027.
I början pris på 2285 dollar. Högt pris 2322, lågt 2100. Genomsnittet för månaden 2230. Guldprisprognosen i slutet av månaden 2211, förändring för februari -3,2%.

Guldpris förutsägelse förmars 2027.
I början pris på 2211 dollar. Högt pris 2465, lågt 2211. Genomsnittet för månaden 2309. Guldprisprognosen i slutet av månaden 2348, förändring för mars 6,2%.

Guldprisprognos förapril 2027.
I början pris på 2348 dollar. Högt pris 2490, lågt 2252. Genomsnittet för månaden 2365. Guldprisprognosen i slutet av månaden 2371, förändring för april 1,0%.

Guldpris förutsägelse förmaj 2027.
I början pris på 2371 dollar. Högt pris 2644, lågt 2371. Genomsnittet för månaden 2476. Guldprisprognosen i slutet av månaden 2518, förändring för maj 6,2%.

Guldprisprognos förjuni 2027.
I början pris på 2518 dollar. Högt pris 2695, lågt 2439. Genomsnittet för månaden 2555. Guldprisprognosen i slutet av månaden 2567, förändring för juni 1,9%.

Guldpris per gram idag.

Faktiskt guldpris lika med62,61Dollars per 1 gram. Dagens intervall: 62,24-62,61. Föregående dags stängning: 62,49. Förändring för idag +0,12, +0,19%.

GULDPRISPROGNOSER 2023, 2024, 2025 OCH 2026 (2)

62,61

+0,19 %

Senaste ändringar:

Period2 dagar3 dagar1 vecka2 veckor1 månad
Ändra, %+47,91 %+47,77 %+46,94 %+45,06 %+45,50 %
Pris42,3342,3742,6143,1643,03

Guldprisprognos för 2023, 2024, 2025, 2026 och 2027

Månad Öppen Låg hög Stänga Mån, % Total,%
2023
Maj 43.00 42,18-65,15 62,05 44,3 % 44,3 %
jun 62,05 59.08-65.30 62,19 0,2 % 44,6 %
jul 62,19 60,50-66,86 63,68 2,4 % 48,1 %
aug 63,68 59,73-66,01 62,87 -1,3 % 46,2 %
sep 62,87 62,87-70,11 66,77 6,2 % 55,3 %
okt 66,77 61,95-68,47 65,21 -2,3 % 51,7 %
nov 65,21 60,06-66,38 63,22 -3,1 % 47,0 %
dec 63,22 56,34-63,22 59,30 -6,2 % 37,9 %
2024
Jan 59,30 55,77-61,65 58,71 -1,0 % 36,5 %
feb 58,71 58,71-65,47 62,35 6,2 % 45,0 %
Mar 62,35 61.00-67.42 64,21 3,0 % 49,3 %
apr 64,21 61,73-68,23 64,98 1,2 % 51,1 %
Maj 64,98 63,27-69,93 66,60 2,5 % 54,9 %
jun 66,60 62,93-69,55 66,24 -0,5 % 54,0 %
jul 66,24 65,46-72,35 68,90 4,0 % 60,2 %
aug 68,90 66,24-73,22 69,73 1,2 % 62,2 %
sep 69,73 66,01-72,95 69,48 -0,4 % 61,6 %
okt 69,48 66,90-73,94 70,42 1,4 % 63,8 %
nov 70,42 66,54-73,54 70,04 -0,5 % 62,9 %
dec 70,04 67,67-74,79 71,23 1,7 % 65,7 %
2025
Jan 71,23 67,10-74,16 70,63 -0,8 % 64,3 %
feb 70,63 68,55-75,77 72,16 2,2 % 67,8 %
Mar 72,16 69,11-76,39 72,75 0,8 % 69,2 %
apr 72,75 70,31-77,71 74,01 1,7 % 72,1 %
Maj 74,01 71,85-79,41 75,63 2,2 % 75,9 %
Månad Öppen Låg hög Stänga Mån, % Total,%
2025 fortsättning
jun 75,63 71,15-78,63 74,89 -1,0 % 74,2 %
jul 74,89 74,89-83,51 79,53 6,2 % 85,0 %
aug 79,53 73,76-81,52 77,64 -2,4 % 80,6 %
sep 77,64 71,66-79,20 75,43 -2,8 % 75,4 %
okt 75,43 73,65-81,41 77,53 2,8 % 80,3 %
nov 77,53 73,00-80,68 76,84 -0,9 % 78,7 %
dec 76,84 71,42-78,94 75,18 -2,2 % 74,8 %
2026
Jan 75,18 67,39-75,18 70,94 -5,6 % 65,0 %
feb 70,94 68,43-75,63 72,03 1,5 % 67,5 %
Mar 72,03 69,03-76,29 72,66 0,9 % 69,0 %
apr 72,66 70,93-78,39 74,66 2,8 % 73,6 %
Maj 74,66 70,67-78,11 74,39 -0,4 % 73,0 %
jun 74,39 70,50-77,92 74,21 -0,2 % 72,6 %
jul 74,21 69,32-76,62 72,97 -1,7 % 69,7 %
aug 72,97 72,97-80,81 76,96 5,5 % 79,0 %
sep 76,96 73,56-81,30 77,43 0,6 % 80,1 %
okt 77,43 72,80-80,46 76,63 -1,0 % 78,2 %
nov 76,63 73,97-81,75 77,86 1,6 % 81,1 %
dec 77,86 73,17-80,87 77,02 -1,1 % 79,1 %
2027
Jan 77,02 73,68-81,44 77,56 0,7 % 80,4 %
feb 77,56 72,43-80,05 76,24 -1,7 % 77,3 %
Mar 76,24 73,76-81,52 77,64 1,8 % 80,6 %
apr 77,64 74,56-82,40 78,48 1,1 % 82,5 %
Maj 78,48 72,96-80,64 76,80 -2,1 % 78,6 %
jun 76,80 75,09-82,99 79,04 2,9 % 83,8 %

Guldprisprognos förmaj 2023.
I början pris på 43,00 dollar. Högt pris 65,15, lågt 42,18. Genomsnittet för månaden 53,10. Guldprisprognosen i slutet av månaden 62,05, förändring för maj 44,3%.

Guldpris förutsägelse förjuni 2023.
I början pris på 62,05 dollar. Högt pris 65,30, lågt 59,08. Genomsnittet för månaden 62,16. Guldprisprognosen i slutet av månaden 62,19, förändring för juni 0,2%.

Guldprisprognos förjuli 2023.
I början pris på 62,19 dollar. Högt pris 66,86, lågt 60,50. Genomsnittet för månaden 63,31. Guldprisprognosen i slutet av månaden 63,68, förändring för juli 2,4%.

Guldpris förutsägelse föraugusti 2023.
I början pris på 63,68 dollar. Högt pris 66,01, lågt 59,73. Genomsnittet för månaden 63,07. Guldprisprognosen i slutet av månaden 62,87, förändring för augusti -1,3%.

Guldprisprognos förseptember 2023.
I början pris på 62,87 dollar. Högt pris 70,11, lågt 62,87. Genomsnittet för månaden 65,66. Guldprisprognosen i slutet av månaden 66,77, förändring för september 6,2%.

Bitcoin-prisförutsägelse 2023, 2024-2026.

Guldpris online och nyhetsrapport.

Guldpris förutsägelse föroktober 2023.
I början pris på 66,77 dollar. Högt pris 68,47, lågt 61,95. Genomsnittet för månaden 65,60. Guldprisprognosen i slutet av månaden 65,21, förändring för oktober -2,3%.

Guldprisprognos förnovember 2023.
I början pris på 65,21 dollar. Högt pris 66,38, lågt 60,06. Genomsnittet för månaden 63,72. Guldprisprognosen i slutet av månaden 63,22, förändring för november -3,1%.

Guldpris förutsägelse fördecember 2023.
I början pris på 63,22 dollar. Högt pris 63,22, lågt 56,34. Genomsnittet för månaden 60,52. Guldprisprognosen i slutet av månaden 59,30, förändring för december -6,2%.

Guldprisprognos förjanuari 2024.
I början pris på 59,30 dollar. Högt pris 61,65, lågt 55,77. Genomsnittet för månaden 58,86. Guldprisprognosen i slutet av månaden 58,71, förändring för januari -1,0%.

Guldpris förutsägelse förfebruari 2024.
I början pris på 58,71 dollar. Högt pris 65,47, lågt 58,71. Genomsnittet för månaden 61,31. Guldprisprognosen i slutet av månaden 62,35, förändring för februari 6,2%.

Guldprisprognos förmars 2024.
I början pris på 62,35 dollar. Högt pris 67,42, lågt 61,00. Genomsnittet för månaden 63,75. Guldprisprognosen i slutet av månaden 64,21, förändring för mars 3,0%.

Guldpris förutsägelse förapril 2024.
I början pris på 64,21 dollar. Högt pris 68,23, lågt 61,73. Genomsnittet för månaden 64,79. Guldprisprognosen i slutet av månaden 64,98, förändring för april 1,2%.

Guldprisprognos förmaj 2024.
I början pris på 64,98 dollar. Högt pris 69,93, lågt 63,27. Genomsnittet för månaden 66,20. Guldprisprognosen i slutet av månaden 66,60, förändring för maj 2,5%.

Guldpris förutsägelse förjuni 2024.
I början pris på 66,60 dollar. Högt pris 69,55, lågt 62,93. Genomsnittet för månaden 66,33. Guldprisprognosen i slutet av månaden 66,24, förändring för juni -0,5%.

Guldprisprognos förjuli 2024.
I början pris på 66,24 dollar. Högt pris 72,35, lågt 65,46. Genomsnittet för månaden 68,24. Guldprisprognosen i slutet av månaden 68,90, förändring för juli 4,0%.

Guldpris förutsägelse föraugusti 2024.
I början pris på 68,90 dollar. Högt pris 73,22, lågt 66,24. Genomsnittet för månaden 69,52. Guldprisprognosen i slutet av månaden 69,73, förändring för augusti 1,2%.

Guldprisprognos förseptember 2024.
I början pris på 69,73 dollar. Högt pris 72,95, lågt 66,01. Genomsnittet för månaden 69,54. Guldprisprognosen i slutet av månaden 69,48, förändring för september -0,4%.

Guldpris förutsägelse föroktober 2024.
I början pris på 69,48 dollar. Högt pris 73,94, lågt 66,90. Genomsnittet för månaden 70,19. Guldprisprognosen i slutet av månaden 70,42, förändring för oktober 1,4%.

Guldprisprognos förnovember 2024.
I början pris på 70,42 dollar. Högt pris 73,54, lågt 66,54. Genomsnittet för månaden 70,14. Guldprisprognosen i slutet av månaden 70,04, förändring för november -0,5%.

Guldpris förutsägelse fördecember 2024.
I början pris på 70,04 dollar. Högt pris 74,79, lågt 67,67. Genomsnittet för månaden 70,93. Guldprisprognosen i slutet av månaden 71,23, förändring för december 1,7%.

Guldprisprognos förjanuari 2025.
I början pris på 71,23 dollar. Högt pris 74,16, lågt 67,10. Genomsnittet för månaden 70,78. Guldprisprognosen i slutet av månaden 70,63, förändring för januari -0,8%.

Guldpris förutsägelse förfebruari 2025.
I början pris på 70,63 dollar. Högt pris 75,77, lågt 68,55. Genomsnittet för månaden 71,78. Guldprisprognosen i slutet av månaden 72,16, förändring för februari 2,2%.

Guldprisprognos förmars 2025.
I början pris på 72,16 dollar. Högt pris 76,39, lågt 69,11. Genomsnittet för månaden 72,60. Guldprisprognosen i slutet av månaden 72,75, förändring för mars 0,8%.

Guldpris förutsägelse förapril 2025.
I början pris på 72,75 dollar. Högt pris 77,71, lågt 70,31. Genomsnittet för månaden 73,70. Guldprisprognosen i slutet av månaden 74,01, förändring för april 1,7%.

Guldprisprognos förmaj 2025.
I början pris på 74,01 dollar. Högt pris 79,41, lågt 71,85. Genomsnittet för månaden 75,23. Guldprisprognosen i slutet av månaden 75,63, förändring för maj 2,2%.

Guldpris förutsägelse förjuni 2025.
I början pris på 75,63 dollar. Högt pris 78,63, lågt 71,15. Genomsnittet för månaden 75,08. Guldprisprognosen i slutet av månaden 74,89, förändring för juni -1,0%.

Guldprisprognos förjuli 2025.
I början pris på 74,89 dollar. Högt pris 83,51, lågt 74,89. Genomsnittet för månaden 78,21. Guldprisprognosen i slutet av månaden 79,53, förändring för juli 6,2%.

Guldpris förutsägelse föraugusti 2025.
I början pris på 79,53 dollar. Högt pris 81,52, lågt 73,76. Genomsnittet för månaden 78,11. Guldprisprognosen i slutet av månaden 77,64, förändring för augusti -2,4%.

Guldprisprognos förseptember 2025.
I början pris på 77,64 dollar. Högt pris 79,20, lågt 71,66. Genomsnittet för månaden 75,98. Guldprisprognosen i slutet av månaden 75,43, förändring för september -2,8%.

Guldpris förutsägelse föroktober 2025.
I början pris på 75,43 dollar. Högt pris 81,41, lågt 73,65. Genomsnittet för månaden 77,01. Guldprisprognosen i slutet av månaden 77,53, förändring för oktober 2,8%.

Guldprisprognos förnovember 2025.
I början pris på 77,53 dollar. Högt pris 80,68, lågt 73,00. Genomsnittet för månaden 77,01. Guldprisprognosen i slutet av månaden 76,84, förändring för november -0,9%.

Guldpris förutsägelse fördecember 2025.
I början pris på 76,84 dollar. Högt pris 78,94, lågt 71,42. Genomsnittet för månaden 75,60. Guldprisprognosen i slutet av månaden 75,18, förändring för december -2,2%.

Guldprisprognos förjanuari 2026.
I början pris på 75,18 dollar. Högt pris 75,18, lågt 67,39. Genomsnittet för månaden 72,17. Guldprisprognosen i slutet av månaden 70,94, förändring för januari -5,6%.

Guldpris förutsägelse förfebruari 2026.
I början pris på 70,94 dollar. Högt pris 75,63, lågt 68,43. Genomsnittet för månaden 71,76. Guldprisprognosen i slutet av månaden 72,03, förändring för februari 1,5%.

Guldprisprognos förmars 2026.
I början pris på 72,03 dollar. Högt pris 76,29, lågt 69,03. Genomsnittet för månaden 72,50. Guldprisprognosen i slutet av månaden 72,66, förändring för mars 0,9%.

Guldpris förutsägelse förapril 2026.
I början pris på 72,66 dollar. Högt pris 78,39, lågt 70,93. Genomsnittet för månaden 74,16. Guldprisprognosen i slutet av månaden 74,66, förändring för april 2,8%.

Guldprisprognos förmaj 2026.
I början pris på 74,66 dollar. Högt pris 78,11, lågt 70,67. Genomsnittet för månaden 74,46. Guldprisprognosen i slutet av månaden 74,39, förändring för maj -0,4%.

Guldpris förutsägelse förjuni 2026.
I början pris på 74,39 dollar. Högt pris 77,92, lågt 70,50. Genomsnittet för månaden 74,26. Guldprisprognosen i slutet av månaden 74,21, förändring för juni -0,2%.

Guldprisprognos förjuli 2026.
I början pris på 74,21 dollar. Högt pris 76,62, lågt 69,32. Genomsnittet för månaden 73,28. Guldprisprognosen i slutet av månaden 72,97, förändring för juli -1,7%.

Guldpris förutsägelse föraugusti 2026.
I början pris på 72,97 dollar. Högt pris 80,81, lågt 72,97. Genomsnittet för månaden 75,93. Guldprisprognosen i slutet av månaden 76,96, förändring för augusti 5,5%.

Guldprisprognos förseptember 2026.
I början pris på 76,96 dollar. Högt pris 81,30, lågt 73,56. Genomsnittet för månaden 77,31. Guldprisprognosen i slutet av månaden 77,43, förändring för september 0,6%.

Guldpris förutsägelse föroktober 2026.
I början pris på 77,43 dollar. Högt pris 80,46, lågt 72,80. Genomsnittet för månaden 76,83. Guldprisprognosen i slutet av månaden 76,63, förändring för oktober -1,0%.

Guldprisprognos förnovember 2026.
I början pris på 76,63 dollar. Högt pris 81,75, lågt 73,97. Genomsnittet för månaden 77,55. Guldprisprognosen i slutet av månaden 77,86, förändring för november 1,6%.

Guldpris förutsägelse fördecember 2026.
I början pris på 77,86 dollar. Högt pris 80,87, lågt 73,17. Genomsnittet för månaden 77,23. Guldprisprognosen i slutet av månaden 77,02, förändring för december -1,1%.

Guldprisprognos förjanuari 2027.
I början pris på 77,02 dollar. Högt pris 81,44, lågt 73,68. Genomsnittet för månaden 77,43. Guldprisprognosen i slutet av månaden 77,56, förändring för januari 0,7%.

Guldpris förutsägelse förfebruari 2027.
I början pris på 77,56 dollar. Högt pris 80,05, lågt 72,43. Genomsnittet för månaden 76,57. Guldprisprognosen i slutet av månaden 76,24, förändring för februari -1,7%.

Guldprisprognos förmars 2027.
I början pris på 76,24 dollar. Högt pris 81,52, lågt 73,76. Genomsnittet för månaden 77,29. Guldprisprognosen i slutet av månaden 77,64, förändring för mars 1,8%.

Guldpris förutsägelse förapril 2027.
I början pris på 77,64 dollar. Högt pris 82,40, lågt 74,56. Genomsnittet för månaden 78,27. Guldprisprognosen i slutet av månaden 78,48, förändring för april 1,1%.

Guldprisprognos förmaj 2027.
I början pris på 78,48 dollar. Högt pris 80,64, lågt 72,96. Genomsnittet för månaden 77,22. Guldprisprognosen i slutet av månaden 76,80, förändring för maj -2,1%.

Guldpris förutsägelse förjuni 2027.
I början pris på 76,80 dollar. Högt pris 82,99, lågt 75,09. Genomsnittet för månaden 78,48. Guldprisprognosen i slutet av månaden 79,04, förändring för juni 2,9%.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Tuan Roob DDS

Last Updated: 04/26/2023

Views: 5309

Rating: 4.1 / 5 (42 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Tuan Roob DDS

Birthday: 1999-11-20

Address: Suite 592 642 Pfannerstill Island, South Keila, LA 74970-3076

Phone: +9617721773649

Job: Marketing Producer

Hobby: Skydiving, Flag Football, Knitting, Running, Lego building, Hunting, Juggling

Introduction: My name is Tuan Roob DDS, I am a friendly, good, energetic, faithful, fantastic, gentle, enchanting person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.