1996 Cadillac Eldorado Katalysator Ersättningskostnad - MyCarSpecs USA (2023)

Katalysatorn kommer att bli ganska dyr att byta ut. I äldre bilar, de som tillverkats före 1981, kan kostnaden variera mellan $ 100 och $ 600. Uppenbarligen kommer den typ av bil du har och komplexiteten i att byta ut omvandlaren att öka kostnaden. Det kan ta flera timmar att byta ut omvandlarna, så se till att du frågar om arbetskostnader innan du går med på något.

För bilar tillverkade efter 1981 kommer trevägskatalysatorn att bli mycket dyrare att byta ut än den äldre. Dina kostnader fördelar kommer att kosta runt $350-$1500, medandelar och arbetskraft kommer att vara mellan $ 615-$ 2,200. Eftersom kostnaderna varierar så mycket, kanske du vill vara säker på att du ber om en offert innan du låter en mekaniker byta ut din katalysator.

Jämförelse av kostnadsjämförelse för katalysatorbyte

Kostnaden för att byta ut din katalysator beror på fabrikatet och modellen på din 1996 Cadillac Eldorado och var du har gjort reparationerna, men det finns en gemensam prisklass för de flesta bilar. Vi har samlat några exempelpriser från de ledande verkstäderna i landet för att ge dig en uppfattning om de potentiella kostnaderna.

Din mekaniker

Arbete Garanti Pris
Delar och arbete 12 månader $440 – $2101

Midas

Arbete Garanti Pris
Delar och arbete 12 månader $465 – $1745

NAPA

Arbete Garanti Pris
Delar och arbete 24 månader $399 – $2200

Pep Boys

Arbete Garanti Pris
Delar och arbete 12 månader $420 – $1900

Walmart

Arbete Garanti Pris
Delar Begränsad $300 – $1400

Amazon

Arbete Garanti Pris
Delar Begränsad $250 – $1999

Vad är katalytisk omvandlare?

Katalysatorn är gjord av ädelmetaller och dess uppgift är att bränna bort oönskade partiklar när de lämnar motorn.Detta hindrar dem från att förorena eller skada andra delar av din 1996 Cadillac Eldorado, och denna avgörande uppgift kommer bara att utföras om omvandlaren är i gott skick. Slitage med tiden kommer att orsaka många problem relaterade till kontaminering och inre skador, så du vill ta itu med omvandlaren och få den utbytt när detta börjar inträffa.

Fördelar med att byta katalysator

Katalysatorn är avgörande för att din 1996 Cadillac Eldorado ska fungera som den ska. Det håller många av motorkomponenterna rena och ser till att allt går bra. Om du vill behålla det så måste du vara medveten om tillståndet för din omvandlare. Se till att din mekaniker kontrollerar dess tillstånd med var och entune-up.

Om du ser till att omvandlaren byts ut när det är dags kan du njuta av en smidigare bil, bättre bränsleeffektivitet och en mjukare körning. Mycket av din Cadillac Eldorados prestanda från 1996 beror på hur väl omvandlaren fungerar. Om du inte tar hand om katalysatorn kan du spendera mycket för att hålla igång din 1996 Cadillac Eldorado och för att reparera skadan som den bortskämda omvandlaren orsakar.

När bör du byta ut din katalysator?

Det finns några varningsskyltar att se efter som låter dig veta när det är dags att åtminstone kontrollera din omvandlare om inte byta ut den. Den vanligaste kommer att vara att dinkontrollera motorlampanär på. Uppenbarligen kan denna lampa betyda många olika saker, så det kan vara hur många problem som helst och inte nödvändigtvis katalysatorn.

Du kanske också märker att din 1996 Cadillac Eldorado har liten kraft. Om omvandlaren inte gör sitt jobb kommer föroreningar att få tag i den och täppa till och smutsa ner din motor, vilket leder till dålig skötsel. Ditt avgas kan också lukta ruttet. Du kanske märker stanken av något som liknar ruttna ägg som kommer från avgaserna. Detta beror vanligtvis på en ansamling av föroreningar som omvandlaren inte kunde bränna upp.

Ett annat tecken på att din katalysator kan vara felaktig är att din bränsleekonomi är dålig. Om föroreningar kommer in i din motor kan det innebära att din 1996 Cadillac Eldorado måste använda mer bränsle för att utföra samma uppgifter som den gjorde tidigare. Om du märker att ditt bränsle förbrukas snabbare kan detta vara ditt problem.

Slutligen, se upp för bakslagsljud eller en tuff körupplevelse. Om din 1996 Cadillac Eldorado låter onormal, måste du få den utcheckad. Det kan mycket väl vara katalysatorn.

Hur man byter ut en katalytisk omvandlare

  1. Även om det inte är en lång process att ta ut katalysatorn och sätta i en ny, kan det vara svårt. Specialiserade verktyg krävs för nästan varje steg i processen, och de som inte har erfarenhet av att använda dem bör inte försöka göra detta på egen hand.
  2. Mekanikern börjar med att ta ut den gamla katalysatorn, vilket vanligtvis innebär att skära ut den med en motorsåg. Den är svetsad till bilen och den måste avlägsnas med tvång. Mekanikern kommer att vara noga med att inte skada några andra delar av din 1996 Cadillac Eldorado under denna process.
  3. Sedan kommer den nya omvandlaren att svetsas in. Återigen är det här inte den typen av jobb som kan utföras av vem som helst, även om det inte är särskilt tidskrävande. Eftersom dessa uppgifter är kompetensintensiva kan du betala mer än det vanliga timpriset för denna process.
  4. Det nyligen utbytta avgassystemet kommer att kontrolleras av mekanikern för problem. Det kan handla om att köra din 1996 Cadillac Eldorado under en period eller till och med ta ut den för en biltur. Mekanikern kommer att se till att omvandlaren är ordentligt fastsatt och att den kan göra sitt jobb effektivt.

Hur man sparar pengar på ett byte av en katalytisk omvandlare

Även om du kan spara pengar på arbetskostnader genom att göra jobbet själv, rekommenderas det inte för de flesta. Generellt sett kommer du inte att spara mycket genom att göra jobbet på egen hand. Det kan också kräva svetsning för att fästa katalysatorn. Om du inte har de rätta verktygen eller erfarenheten, då vill du lämna det här jobbet till proffsen.

Dina besparingar för att göra det själv kommer att vara minimala, men om du har erfarenhet av att byta ut katalysatorer kan du spara lite pengar. Det är inte en hemsk tidssänkning, trodde att han delar kan vara dyra. Var bara beredd att betala mycket för en kvalitetskatalysator. Det är en viktig del av din 1996 Cadillac Eldorado, och det är inte en del du vill snåla med.

Hur mycket kostar det att byta ut en katalytisk omvandlare?

Nedan följer några exempel på ersättningskostnader för katalysatorer för de mest ägda bilarna i landet. Även om priserna kommer att variera från plats till plats, bör det ge dig en uppfattning om vad du kan förvänta dig att betala för ditt märke och storlek på 1996 Cadillac Eldorado.

Modell Arbetskraft Delar Total
Ford F-serien $ 181 - $ 231 $726 – $2029 $907 – $2260
Chevrolet Silverado $71 - $90 $ 519 - $ 926 $590 – $1016
Ford Focus $ 102 - $ 131 $ 513 - $ 1361 $615 – $1492
Toyota Camry $ 102 - $ 131 $874 – $1301 $976 – $1432
Toyota Corolla $63 - $80 $605 – $1416 $668 – $1496
Nissan Altima $150 – $191 $492 – $963 $642 – $1154
Honda CR-V $ 126 - $ 161 $413 - $819 $539 – $980
Honda Civic $63 - $80 $495 – $1529 $558 – $1609
Honda Accord $79 - $100 $341 – $763 $420 – $863
Ford Fusion $ 102 - $ 131 $ 513 - $ 1361 $615 – $1492
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Geoffrey Lueilwitz

Last Updated: 05/24/2023

Views: 5305

Rating: 5 / 5 (80 voted)

Reviews: 87% of readers found this page helpful

Author information

Name: Geoffrey Lueilwitz

Birthday: 1997-03-23

Address: 74183 Thomas Course, Port Micheal, OK 55446-1529

Phone: +13408645881558

Job: Global Representative

Hobby: Sailing, Vehicle restoration, Rowing, Ghost hunting, Scrapbooking, Rugby, Board sports

Introduction: My name is Geoffrey Lueilwitz, I am a zealous, encouraging, sparkling, enchanting, graceful, faithful, nice person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.